• Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča


   Prihláška na školský rok
   2024/2025


   Odbor

   Odbor:


   Základné údaje dieťaťa

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Rodné číslo:

   Pohlavie:

   Dátum narodenia:

   Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

   Miesto narodenia:

   Okres:

   Národnosť:

   Občianstvo:

   Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

   Primárny materinský jazyk:

   Iný:


   Trvalý pobyt dieťaťa

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:

   Štát:


   Prechodný pobyt dieťaťa

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:

   Štát:


   Školské údaje

   Predchádzajúca škola/škôlka:

   Ročník, kam sa dieťa hlási:


   Rodičia

   Adresát korešpondencie:

   Otec 

   Názov zariadenia:

   IČO zariadenia:

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email otca:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   PSČ:

   Štát:

   Titul pred menom:

   Titul za menom:

   Matka 

   Názov zariadenia:

   IČO zariadenia:

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email matky:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   PSČ:

   Štát:

   Titul pred menom:

   Titul za menom:


   Rodina a súrodenci

   Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


   Ďalšie informácie

   Školský klub detí (ŠKD):

   Stravovanie v školskej jedálni:

   Voliteľný predmet:

   Náboženstvo:


   Zdravotný stav dieťaťa

   Zrak dieťaťa:

   Dioptrie:

   Sluch dieťaťa:

   Reč dieťaťa:

   Dôvod:

   Alergia:

   Detail:

   Potravinová alergia alebo iné stravovacie obmedzenia:

   Detail:

   Preferovaná ruka:

   Zdravotná poisťovňa:


   Ostatné údaje

   Meno pediatra:

   Číslo el. schránky matky:

   Číslo el. schránky otca:


   Súhlas


   Poznámka

   Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

   Poznámka:


   V

   dňa


   Opíšte prosím text z obrázka

   • Kontakt

    • Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
    • +421 907 803 874
    • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Hromcová - +421 907 803 874 Zástupcovia riaditeľky školy: - Mgr. Janka Praženicová - +421 915 867 468 - PaedDr. Mária Konečná - +421 905 689 977 - Mgr. Ján Ciesarík - +421 915 867 470 Školský klub detí: - Mgr. Danka Homolíková - +421 915 989 447 Výchovný poradca: - Mgr. Renáta Minarčíková - +421 908 968 317 Účtovníčka: - Mária Bušovská - +421 915 867 471 Práce a mzdy: - Evka Švichká -+421 908 918 701 - Margita Gajdošíková - +421 915 867 473 Školníčka: +421 915 989 448 Údržbár-kurič: +421 917 274 512 Správca areálu: +421 948 007 702 Vedúca školskej jedálne: - Miriam Gašpieríková, 041 553 3855, 0944 330 855, sjmieru@bytca.sk
    • Ul.mieru 1235 014 01 Bytča Slovakia
   • Prihlásenie