• Vitajte na stránkach našej školy

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Kvalifikovaní a empatickí učitelia
     • Inkluzívny podporný tím
     • Využívame digitálne technológie
     • Odborné učebne a laboratóriá
     • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
     • Jan Amos Komenský
     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
     • Jan Amos Komenský
     • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
     • Gabriel García Márquez
   • Počet návštev: 685075
   • Staňte sa naším fanúšikom

     • Kontakt

      • Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
      • +421 907 803 874
      • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Hromcová - +421 907 803 874 Zástupcovia riaditeľky školy: - Mgr. Janka Praženicová - +421 915 867 468 - PaedDr. Mária Konečná - +421 905 689 977 - Mgr. Ján Ciesarík - +421 915 867 470 Školský klub detí: - Mgr. Danka Homolíková - +421 915 989 447 Výchovný poradca: - Mgr. Renáta Minarčíková - +421 908 968 317 Účtovníčka: - Mária Bušovská - +421 915 867 471 Práce a mzdy: - Evka Švichká -+421 908 918 701 - Margita Gajdošíková - +421 915 867 473 Školníčka: +421 915 989 448 Údržbár-kurič: +421 915 989 449 Správca areálu: +421 948 007 702 Vedúca školskej jedálne: - Miriam Gašpieríková, 041 553 3855, 0944 330 855, sjmieru@gmail.com
      • Ul.mieru 1235 014 01 Bytča Slovakia
     • Prihlásenie