• Kvalifikovaní a empatickí učitelia
    • Inkluzívny podporný tím
    • Využívame digitálne technológie
    • Odborné učebne a laboratóriá
   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
  • Počet návštev: 1187835
  • Staňte sa naším fanúšikom

    • Kontakt

     • Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
     • +421 907 803 874
     • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Hromcová - +421 907 803 874 Zástupcovia riaditeľky školy: - Mgr. Janka Praženicová - +421 915 867 468 - PaedDr. Mária Konečná - +421 905 689 977 - Mgr. Ján Ciesarík - +421 915 867 470 Školský klub detí: - Mgr. Danka Homolíková - +421 915 989 447 Výchovný poradca: - Mgr. Renáta Minarčíková - +421 908 968 317 Účtovníčka: - Mária Bušovská - +421 915 867 471 Práce a mzdy: - Evka Švichká -+421 908 918 701 - Margita Gajdošíková - +421 915 867 473 Školníčka: +421 915 989 448 Údržbár-kurič: +421 917 274 512 Správca areálu: +421 948 007 702 Vedúca školskej jedálne: - Miriam Gašpieríková, 041 553 3855, 0944 330 855, sjmieru@bytca.sk
     • Ul.mieru 1235 014 01 Bytča Slovakia
    • Prihlásenie