• Kvalifikovaní a empatickí učitelia
    • Inkluzívny podporný tím
    • Využívame digitálne technológie
    • Odborné učebne a laboratóriá
   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
  • Počet návštev: 1409895
  • Staňte sa naším fanúšikom

    • Kontakt

     • Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
     • +421 907 803 874
     • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Hromcová - +421 907 803 874

      Zástupcovia riaditeľky školy:
      - Mgr. Janka Praženicová - +421 915 867 468
      - PaedDr. Mária Konečná - +421 905 689 977
      - Mgr. Ján Ciesarík - +421 915 867 470

      Školský klub detí:
      - Mgr. Danka Homolíková - +421 915 989 447

      Výchovný poradca:
      - Mgr. Renáta Minarčíková - +421 908 968 317

      Účtovníčka:
      - Mária Bušovská - +421 915 867 471

      Práce a mzdy:
      - Evka Švichká -+421 908 918 701
      - Margita Gajdošíková - +421 915 867 473

      Školníčka: +421 915 989 448
      Údržbár-kurič: +421 917 274 512
      Správca areálu: +421 948 007 702

      Vedúca školskej jedálne:
      - Miriam Gašpieríková, 041 553 3855, 0944 330 855, sjmieru@bytca.sk
     • Ul.mieru 1235
      014 01 Bytča
      Slovakia
    • Prihlásenie